OEE veiksniai

OEE veiksniai ir rodiklio skaičiavimas

OEE veiksniai ir rodiklio skaičiavimas

OEE rodiklis yra apskaičiuojamas įvertinant tris kertinius veiksnius: LAIKĄ, IŠEIGĄ ir KOKYBĘ.

Sėkmingai OEE analizei visų pirma reikia išsiaiškinti koks yra Gamyklos darbo laikas. Tai yra laikas, kurį Jūsų gamykla veikia ir joje esantys įrengimai gali dirbti (pavyzdžiui: 8 valandos per dieną, 5 dienos per savaitę).

Gamyklos darbo laiko reikia atimti laiką, kuris vadinamas Planiniai sustojimai. Tai yra laikas, kuris privalo būti eliminuojamas iš efektyvumo analizės, kadangi šiam laikui nebuvo suplanuoti darbai (pavyzdžiui pertraukėlės, pietų pertraukos, planiniai remontai arba laiko tarpai, kuriems nebuvo suplanuoti darbai). Po planinių sustojimų eliminavimo iš gamyklos darbo laiko, gaunamas Bendras gamybos laikas.  

OEE matavimui pirmasis svarbus rodiklis yra Bendras gamybos laikas, kurį naudosime skaičiavimuose. OEE sistema identifikuoja efektyvumo ir produktyvumo praradimus bei buvo sukurta tam, kad padėtų pašalinti šiuos praradimus. Minėtieji praradimai yra skirstomi į tris pagrindines kategorijas: Neplanuoti sustojimai, Greičio praradimai ir Kokybiniai praradimai

LAIKAS

Laiko rodiklis (arba tiksliau tariant gamybos operacijų planinis laikas) prastėja sulig Neplanuotų sustojimų augimu, tuo tarpu Neplanuotų sustojimų augimas susijęs su tam tikrų įvykių, dėl kurių nevykdoma gamyba, skaičiaus augimu. Šie įvykiai paprastai trunka kelias ar keliasdešimt minučių, tačiau yra atvejų, kai gali užtrukti ir kelias valandas. Neplanuoti sustojimai gali būti: įrangos gedimai, žaliavų stygius, įrangos perderinimai. Perderinimams sugaištas laikas įprastai yra įtraukiamas į OEE analizę ir priskiriamas prie Neplanuotų sustojimų. Nors perderinimams skiriamas laikas negali būti pilnai eliminuojamas, tačiau dažnu atveju jis gali būti sutrumpinamas. Iš Bendro gamybos laiko atėmę Neplanuotus sustojimus gauname Gamybos laiką

IŠEIGA

Išeigos rodiklis (arba tiksliau tariant gamybos greičio rodiklis) prastėja sulig Greičio praradimu, kuriam įtaką daro visi faktoriai, kurie neleidžia procesui vykti maksimaliu įmanomu greičiu, kuomet yra gaminamas produktas. Tokie faktoriai gali būti: didėjantis staklių nusidėvėjimas, nestandartinių ar netinkamų žaliavų naudojimas, sutrikęs tiekimas, operatoriaus priimami neefektyvūs sprendimai. Iš Gamybos laiko atėmę Greičio praradimus gauname Grynąjį gamybos laiką.

KOKYBĖ

Kokybės rodiklis (arba tiksliau tariant efektyvios gamybos rodiklis) prastėja sulig Kokybinių praradimų augimu. Kuo didesnis pagamintos produkcijos kiekis nesugeba patekti į nustatytus kokybės standartus, tuo žemesnis kokybės rodiklis. Šiuo atveju produkcija, kuri gali būti pataisoma ir tokiu būdu ji pasieks reikiamus kokybės standartus, yra priskiriama prie kokybinių praradimų. Galiausiai iš Grynojo gamybos laiko eliminavę Kokybinius praradimus gauname Efektyvų gamybos laiką.

OEE veiksnių apžvalga

Dabar, kai susipažinote su OEE veiksniais ir su jais susijusiais praradimais, galime trumpai apžvelgti esminius punktus:   

Kaip jau tikriausiai pastebėjote, OEE sistemos pagrindiniai principai yra gana paprasti ir tikrai gali pagelbėti išsiaiškinti efektyvumo ir produktyvumo praradimo priežastis. Kitas žingsnis, kurį turite žengti siekdami pakelti įmonės produktyvumą, yra 6 pagrindinių praradimų atsiradimo priežasčių analizė arba angliškai tariant „Six Big Losses”. Apie jas galite skaityti atsidarę atitinkamą puslapį.