OEE TEORIJA

Įžanga į OEE teoriją

Kas yra OEE?

OEE (en. Overall Equipment Effectiveness) yra gerosios gamybos praktikos teorija paremtas rodiklis, kuris procentaliai apibrėžia, kokia dalis suplanuoto gamybos laiko buvo išnaudota produktyviai. Jeigu OEE rodiklis yra lygus 100%, tai reiškia, kad įrengimas, įrengimų linija ar visa gamykla gamino gaminius didžiausiu įmanomu greičiu, be sustojimų ir nepadarė nė vieno broko.

OEE duomenys gali būti naudojami dvejopai, kaip etalonas ir kaip pradinio lygio identifikatorius:

1.       Naudojant OEE rodiklį kaip etaloną, įmonė gali palyginti savo įrangos išnaudojimą su pasaulyje nusistovėjusiais standartais, partnerių ar konkurentų rodomais rezultatais, skirtingų pamainų užfiksuotais rezultatais.

2.       Naudojant OEE rodiklį kaip pradinio lygio identifikatorių, įmonė gali stebėti savo progresą, kuris būtų pasiekiamas eliminuojant vertės nekuriančius procesus, diegiant kitas darbo optimizavimo metodikas.

 

 

OEE RODIKLIO LYGIAI

Pasaulyje yra nusistovėję 5 pagrindiniai OEE rodiklių lygiai:

1. Jeigu OEE rodiklis yra lygus 100%, tai reiškia, kad įmonė išnaudoja savo turimą įrangą idealiai, pagamina didžiausią įmanomą kiekį produkcijos per mažiausią įmanomą laiką ir visa produkcija yra kokybiška.

2. Jeigu OEE rodiklis yra lygus 85% ir daugiau, tai reiškia, kad įmonė yra pasiekusi pasaulinį lygį. Daugeliui gamyklų šis rezultatas yra ilgalaikis tikslas, kurio jos siekia.

3. Jeigu OEE rodiklis yra lygus 60% ir daugiau, tai reiškia, kad įmonė patenka į vidutiniškai dirbančių kompanijų tarpą ir turi didelį rezervą procesų tobulinimui bei efektyvaus gamybos laiko didinimui.

4. Jeigu OEE rodiklis yra lygus 40% ir daugiau, tai reiškia, kad įmonė gamindama produkciją neišnaudoja didelių savo įrangos pajėgumų, padaro daug broko bei dažnai stabdo gamybą dėl įvairių priežasčių. Įprastai šiose įmonėse galima lengvai pakelti OEE rodiklį keliais ar keliolika procentų stebint įrangos stabdymo priežastis ir priimant reikiamus sprendimus, kaip šį laiką sumažinti.

5. Jeigu OEE rodiklis yra mažesnis nei 40%, tai reiškia, kad įmonė labai neefektyviai išnaudoja savo turimą įrangą ir jai reikia atidžiai stebėti gamyboje vykstančius procesus bei imtis sprendimų, kurie pradėtų gerinti situaciją.