OEE apskaičiavimas

OEE rodiklio skaičiavimas bei pavyzdžiai

OEE skaičiavimo formulės

Kaip jau žinote, OEE apskaičiavimas remiasi trimis veiksniais: laiku, išeiga ir kokybe. Žemiau pateikiame tradicinį šių faktorių apskaičiavimo modelį, tačiau jis gali būti adaptuojama individualiu atveju, priklausomai nuo gaminamų produktų ir gamybos specifikos.

Laikas

Laiko veiksnio apskaičiavimui reikia įvertinti Neplaninius sustojimus, todėl formulė atrodo štai taip:

Laikas = Gamybos laikas / Bendras gamybos laikas

Išeiga

Išeigos veiksnio apskaičiavimui reikia įvertinti Greičio praradimus, todėl formulė atrodo štai taip:

Išeiga = Idealus ciklo laikas / (Gamybos laikas / Pagamintos produkcijos kiekis)

Idealus ciklo laikas yra laikas, kuris reikalingas pagaminti vienam gaminiui esant idealiomis sąlygoms. Dažnai šis kintamasis gali būti vadinamas Teoriniu ciklo laiku ar Įrenginio ciklo laiku.

Taip pat Išeigai apskaičiuoti, galime naudoti Gaminių per tam tikrą laiką veiksnį. Sakykim žinome, kad įrengimas gali gaminti 60 gaminių per 1 minutę, tuomet vietoje Idealaus ciklo laiko, mes galime naudoti Gaminių per minutę skaičių ir formulė atrodytų štai taip:

Išeiga = (Pagamintos produkcijos kiekis / Gamybos laikas) / Gaminių per minutę skaičius

Kokybė

Kokybės veiksnio apskaičiavimui reikia įvertinti Kokybinius praradimus, todėl formulė atrodo štai taip:

Kokybė = Kokybiška produkcija / Pagamintos produkcijos kiekis

OEE

OEE rodiklis apskaičiuojamas įvertinus visus tris OEE veiksnius, todėl formulė atrodo štai taip:

OEE = Laikas x Išeiga x Kokybė

TAČIAU, svarbu suprasti, kad įmonės tikslas turi būti nukreiptas ne vien tik į OEE rodiklio gerinimą, tačiau ir į kitus rodiklius, iš kurių susideda OEE. Pateikiame pavyzdį, kurioje prie to pačio įrengimo dirba dvi skirtingos pamainos:

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad antroji pamaina dirba geriau kadangi OEE rodiklis yra aukštesnis, tačiau daugelis įmonių yra linkusios teikti prioritetą kokybei, o ne greičiui, todėl pirmoji pamaina, nors ir dirba su 5% žemesniu greičio rodikliu, tačiau kokybės indeksą sugeba išlaikyti 3,5% aukštesnį ir būtų vadinama geriau dirbusia pamaina.

OEE rodiklis, tai nėra vienas magiškas skaičius, kuris pasako viską apie įrengimo ar pamainos darbą. OEE rodiklis susideda iš trijų veiksnių, kurie atskirai vertinant pateikia naudingą statistiką ir gali būti naudojami individualiai. Galiausiai, OEE rodiklis ir jo sudedamosios yra lengvai suprantami, aiškiai apibrėžia problemines vietas ir greitai pateikia atsakymus.

OEE skaičiavimo pavyzdys

Pateikiame lentelę, kurioje yra hipotetiniai duomenys apie vieną gamybos įrenginį ir jo darbą. Siekiant aiškumo, pereisime visą OEE apskaičiavimo procesą nuo atskirų veiksnių apskaičiavimo iki galutinio OEE rodiklio suradimo.

 

Bendras gamybos laikas

= Darbo laikas – Pertraukos

 

= 480 – 60

 

= 420 minutės

 

Gamybos laikas

          = Bendras gamybos laikas – Neplaniniai sustojimai

 

          = 420 – 47

 

          = 373 minutės

 

Kokybiška produkcija

= Pagamintos produkcijos kiekis – Brokų skaičius

 

= 19,271 – 423

 

= 18,848 gaminiai

 

Laikas

= Gamybos laikas / Bendras gamybos laikas

 

= 373 minutės / 420 minutės

 

= 0.8881 arba 88.81%

 

Išeiga

= (Pagamintos produkcijos kiekis / Gamybos laikas) / Gaminių per minutę skaičius

 

= (19,271 gaminiai / 373 minutės) / 60 gaminių per minutę

 

= 0.8611 arba 86.11%

 

Kokybė

= Kokybiška produkcija / Pagamintos produkcijos kiekis

 

= 18,848 / 19,271 gaminiai

 

= 0.9780 arba 97.80%

 

OEE

= Laikas x Išeiga x Kokybė

 

= 0.8881 x 0.8611 x 0.9780

 

= 0.7479 arba 74.79%