Diegimo instrukcija

Diegimo vadovas, norintiems naudotis OEE sistema savarankiškai

OEE sistemos diegimo vadovas

Jei OEE Jums yra naujiena, tikriausiai norėtumėte tiksliai žinoti nuo ko įprastai yra pradedamas sistemos diegimas, į kokius klausimus siekiama atsakyti ir kokius uždavinius išsikelti. Šiame puslapyje pateikiame vadovą, kurio pagalba lengviau priimsite svarbiausius sprendimus ir duosite sėkmingą startą sistemos diegimui. Jeigu iškiltų klausimų, būtinai kreipkitės - kontaktai

Trys sprendimai, apibrėžiantys projektą

Vietos pasirinkimas bandomajai versijai

Įgyvendinant bet kokią naują iniciatyvą, dažniausiai geriausia pradėti mažais žingsneliais ir tik sėkmės atveju plėsti projekto ribas. OEE sistemos atveju, tai reiškia, kad geriausia pradėti nuo bandomosios versijos prijungiant vieną įrengimą, įrenginių mazgą ar gamybinę liniją. Tačiau įmonės dažniausiai turi daug įrengimų, todėl natūraliai iškyla klausimas nuo ko pradėti? Svarbiausia yra pasirinkti bandomąją zoną, kurioje dirba Jūsų inovatyviausi ir labiausiai motyvuoti darbuotojai, tokie kurie nebijo naujovių ir supranta jų teikiamą naudą. Idealu, jei tai tokia vieta, kurioje darbuotojai noriai gilina savo žinias arba bent nesipriešina inovacijų diegimui.

Mūsų OEE sistemos bandomoji versija bus įdiegta: __________________________

Proceso pasirinkimas OEE skaičiavimui

OEE įprastai yra matuojama toje vietoje, kuri apriboja/varžo gamybą (dažnai ta vieta vadinama butelio kakliuku (en. bottleneck)). Butelio kakliukas yra gamybinis žingsnis/procesas ar net įrengimas, kuris riboja bendrą gamybinių procesų pralaidumą. Išplėsdami butelio kakliuką ar kitaip sakant sumažindami apribojimus, mes automatiškai padidinsime bendrąjį gamybinį pralaidumą, todėl įrengimų darbo stebėjimas ir OEE rodiklio skaičiavimas yra nukreiptas ne tik į vieno iš procesų, bet ir į bendrą gamybos efektyvumo didinimą. Įmonėse, kuriose stovi subalansuotų tarpusavyje įrengimų gamybinės linijos ir vieno mazgo efektyvumo padidinimas neturi įtakos bendram visos linijos efektyvumui, OEE matavimas vyksta įvairiose vietose.

Butelio kakliukas gamybiniame procese yra: ______________________________

OEE matavimo automatizavimas

Skaičiuoti OEE rodiklį rankiniu būdu yra puikus būdas pradėti, kurį ir rekomenduojame. Pirmai pradžiai užtenka popieriaus ir tušinuko. Rankinis OEE skaičiavimas padeda pilnai suprasti šį rodiklį, galimus jo išvedžiojimus ir korekcijas pagal individualų modelį. Kai jau esate prisitaikę OEE rodiklį pagal save, pilnai jį suprantate ir žinote kurias vietas norite matuoti, daug efektyvesnis sprendimas yra OEE rodiklio skaičiavimo automatizavimas. Automatizuotas duomenų surinkimas taupo darbininkų laiką, yra daug tikslesnis, gali rinkti išsamesnę  informaciją apie ciklo sulėtėjimą/sustojimą ir jų priežastis, padeda stebėti gamybą realiu laiku, matyti įrengimų apkrautumus, atlikti palyginimus ir koreliacijas, analizuoti istorinius duomenis ir t.t.   

Mes pradėsime su:         Rankine Sistema / automatizuota sistema

Automatinę duomenų surinkimo sistemą pradėsime naudoti, kai: ___________________________

Duomenų rinkimas OEE skaičiavimui

Tam, kad atliktume OEE rodiklio apskaičiavimą, reikia šių duomenų: visos produkcijos kiekio, kokybiškos produkcijos kiekio, idealaus ciklo normos, bendro gamybos laiko, gamybos laiko. Tuo pačiu nepraleiskite progos fiksuoti stabdymų priežastis, nes gamybinių įmonių Lietuvoje didžiausias neišnaudotas potencialas slypi įrangos stabdymų statistikoje ir reikiamų sprendimų priėmime. 

Visos produkcijos kiekis

Penktoji duomenų dalis, kuri padeda apskaičiuoti OEE rodiklį KOKYBĘ yra visos produkcijos kiekis. Jeigu renkate duomenis rankiniu būdu, turite išsiaiškinti ar yra galimybę patikimai fiksuoti visą pagaminamą produkcijos kiekį ir kaip tai atliksite. Naudojant automatines duomenų surinkimo sistemas, turi būti jutikliai, kurie fiksuoja pagaminamos produkcijos kiekį. Alternatyvus sprendimas yra skaičiuoti atskirai geros ir brokuotos produkcijos kiekį, o juos sudėjus gauti visą pagamintos produkcijos kiekį.

Visos produkcijos kiekis bus fiksuojamas: ­_______________________________

Kokybiškos produkcijos kiekis

Pirmoji dalis duomenų yra kokybiškos produkcijos kiekis, kuris apima tik tą produkciją, kuri buvo pagaminta kokybiška iš pirmo karto. Tai reiškia, kad gaminiai patenkino kokybės reikalavimus ir nebuvo grąžinti perdarymui ar taisymui. Jeigu OEE rodiklį skaičiuojate rankiniu būdu, susikurkite sistemą, pagal kurią nuolatos gausite konkrečius duomenis iš įrengimo ar operatoriaus apie kokybišką produkcijos kiekį. Jeigu OEE rodiklį siekiate skaičiuoti automatizuotai, įsidiekite optinius jutiklius, kurie fiksuotų produkcijos vienetus arba, esant galimybėms, generuokite automatines ataskaitas iš gamybinių įrengimų.

Kokybiškos produkcijos kiekį fiksuosime: _________________________________

Idealaus ciklo norma

Antroji duomenų dalis, reikalinga OEE rodiklio apskaičiavimui, yra idealaus ciklo norma. Ji gali būti apibrėžiama kaip teoriškai įmanomas trumpiausias gaminio pagaminimo laikas. Patikimiausias būdas sužinoti idealaus ciklo normą yra pasidomėti kokia ji buvo nustatyta įrangos gamintojo. Tačiau yra ir alternatyvus būdas, atliekant idealaus ciklo normos skaičiavimus bandymų keliu, kai mėginama pagaminti produktą greičiausiai su tinkamiausiomis medžiagomis. Labai svarbu tokio matavimo metu padaryti viską, kad įrengimas dirbtų pilnu pajėgumu, todėl svarbu, jog gamybinio proceso nestabdytų produkto ypatumai, naudojamos medžiagos ar esami įrangos streikavimai. Jeigu skirtingi produktai yra gaminama ant to paties įrengimo, tačiau jų laiko normos skiriasi, negalima šių normų sumuoti ar bandyti apskaičiuoti vidurkį, nes tai iškreips galutinius duomenis. Optimalus variantas yra skaičiuoti atskirus OEE rodiklius, skirtingiems produktams.

Idealaus ciklo norma yra: _______________________________________

Gamybos laiko matavimas

Ketvirtoji duomenų dalis yra gamybos laikas, kuris naudojamas apskaičiuojant OEE rodiklius LAIKĄ ir IŠEIGĄ. Gamybos laikas yra visas laikas, kurio metu vyksta gamybiniai procesai. Praktikoje dažniausiai jis apskaičiuojamas iš bendro gamybos laiko atėmus stabdymams sugaištą laiką. Šioje vietoje apimama tiek planiniai, tiek neplanuoti sustojimai. Rinkdami duomenis rankiniu būdu, turite nurodyti gamybos sustabdymo pradžią ir pabaigą, o tuo metu automatizuota sistema tai atliks automatiškai. Tam, kad stabdymo fiksavimas neužtruktų ilgiau nei pats stabdymas, reikia apsibrėžti, kokio ilgio stabdymus turės fiksuoti operatorius ar optinis jutiklis. Žinoma, automatizuota sistema šį laiką fiksuoja daug tiksliau. Įrangos perderinimui reikalingą laiką, mes rekomenduojame apskaičiuoti kaip tarp paskutinės partijos detalės pagaminimo laiką ir pirmos, naujos partijos, detalės gamybos pradžios laiką.

Neplanuoto sustojimo trukmė vertinama, jei jis buvo ilgesnis nei: ____________________

Stabdymų fiksavimui naudosime, tokią sistemą: ­­­­­­­­­­_____________________________

Bendras gamybos laikas

Trečioji duomenų dalis, reikalinga OEE rodiklio apskaičiavimui, yra bendras gamybos laikas, kuris apibrėžia visą gamybai numatomą laiką. Pats paprasčiausias būdas surinkti šiuos duomenis yra analizuojant gamybos planą. Kai kurios kompanijos pasirenka pašalinti tam tikrus suplanuotus sustabdymus, tačiau tai reikėtų daryti labai atsargiai. Jeigu stabdymas užima laiko tarpą, kuris galėjo būti panaudotas vertę kuriantiems procesams, jis turėtų būti įtrauktas į bendrą gamybos laiką. Tam, kad tiksliau įvertintumėte laiko praradimus, turėtumėte atsižvelgti klausimus pateikiamus žemiau:

Veiksniai apačioje bus įtraukti į bendrą gamybos laiką (ir pašalinti iš planinio gamybos laiko):

  • Pertraukėlės ir pietų pertrauka TAIP / NE
  • Susitikimai TAIP / NE
  • Įrangos derinimai TAIP / NE
  • Planuoti aptarnavimai TAIP / NE
  • Kokybės auditai TAIP / NE

Stabdymo priežastys

Įrengimui neplanuotai sustojus, yra fiksuojamas laikas, kuris yra reikalingas tam, kad gamyba būtų pratęsta. Tuo pačiu galima fiksuoti ir stabdymo priežastį, jų pasikartojamumą, koreliacijas su kitais veiksniais ir taip imtis reikiamų priemonių, kurios užkirstų kelią neplanuotiems sustojimams arba bent sutrumpintų šių stabdymų trukmę. Rekomenduojame pasidaryti formą, kurioje būtų nurodytos tipinės stabdymo priežastys (bent 5) bei palikti laisvų laukelių nenurodytoms problemoms.  

Stabdymo priežastys bus renkamos TAIP / NE

Mes pradėsime dirbti su ___________ stabdymo priežastimis.

Stabdymų priežasčių duomenis rinksime naudodami: ______________________________

 

Jeigu iškils klausimų, būtinai kreipkitės į mus pagalbos:
8 699 22308 arba info@horasoee.eu